*یه وقتایی هست که حس می‌کنی حتی اسم روزا هم دیگه خیلی تکراری شده ولی باز هم یه روز هست که هر هفته خوشحال‌ت می کنه. نمی‌دونم دقیقاً چرا اما احساس می‌کنم پنج‌شنبه‌ها دعا م بالا میره. پنج‌شنبه‌ها خدا بیشتر به نق‌زدن‌هام گوش میده!

پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
سخن شما
موضوع: (-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers