*قرار شد کشوها و کمدهای جدید، تقسیم اراضی! بشن و مقادیری وسایل داخل کمدهای قدیمی جابجا بشن و از این کارا... دست برقضا در هر کمد و کشویی رو باز کردن، کتاب‌های مریمی ریخت بیرون! و همه شاکی شدن که چی‌ه این کتابایی رو که سالی یه بار هم نمی‌خونی، چسبوندی به خودت؟ بریز دور جا مون باز بشه! یا بذار واسه چارشنبه‌سوری یا ببر شون توی انباری و بعد از مقادیری دعوا و جنگ و خونریزی و بمباران اتمی، مریمی و کتاب‌هاش تنگ دل هم موندن (:

فقط مشکل‌م این‌ه که هر کتابی رو بخوام، اول کلی باید فکر کنم توی کدوم کمد یا کشو گذاشتم‌ش، بعد باید یه خروار کتاب بریزم بیرون تا کتاب مورد نظر رو پیدا کنم! کتابخونه میخوااااااااااااااااااااااااااام.

جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦
سخن شما
موضوع: امروز من
Share

Daisypath Happy Birthday tickers