*گاهی وقتا میشه آدم از چیزای کوچیک برای خودش خوشحالی بسازه؛ مث من که وقتی کلافه میشم، به خودم قول میدم که به زودی میرم خونه و چارزانو میشینم روی کاناپه، بقیه‌ی لاست رو تماشا می‌کنم و لیوان کافی‌میکس رو توی دستام می‌چرخونم هی.

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
سخن شما
Share

*۲۷ تا دی‌وی‌دی سریال لاست رو خریدم ۲۷ تومن. خوشحاااااااااااااال‌م!

چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸
سخن شما
موضوع: (-:
Share

*فکر نمی‌کردم تنبلی به این سرعت بگرده! ساعت ۱۰ بیدار شدم اون هم به زور. چون مادربزرگ‌م اینا تلفن زدن که میخوان بیان عید دیدنی!

خیلی جالب‌ه که این جور موقع‌ها همه این‌ور اون‌ور می‌دون، من خیلی ریلکس، تمام حواس‌م به لباس و قیافه‌م‌ه! اون که درست شد میرم پی بقیه‌ی کارا!

یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸
سخن شما
موضوع: d:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers