*برای زن‌ها خرید فقط تفریح نیست. راهی برای دور شدن از استرس و دلتنگی‌ و خستگی‌هاشون‌ه. مث تلویزیون دیدن و روزنامه خوندن برای مردها..

رفتیم هفت تیر، پالتو خریدم. شدیداً توصیه می‌کنم هر کی پالتو میخواد یه سر بره قصر سبز این روزا. قبل از رفتن تلفن زدم ساعت کارشون رو بپرسم. تا گفتم سلام، آقاهه گفت هستیم خانوم :دی خنده‌م گرفت گفتم خب پس. مرسی..
انقدر زنگ زده بودن چک کنن مغازه باز ه یا نه، دیگه آقاهه اتوماتیک گوشی رو برمی‌داشت می‌گفت هستیم! :پی

*تلافی کردم. به سپیده مسج زدم نوشتم تولد م مبارک!
فحش داد دیگه نیشخند

جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
سخن شما
موضوع: ((:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers