*توی دنیای مجازی کسی سرزده نمیاد و بی‌اجازه به جایی سرک نمی‌کشه.
توی دنیای مجازی کسی حوصله‌ت رو سر نمی‌بره، پوزخند و بی‌اعتنایی کسی رو نمی‌بینی.
توی دنیای مجازی همه دوست دارن حرف‌هات رو بشنون و عکس جدید ازت ببینن.
توی دنیای مجازی کسی از دستپخت‌ت ایراد نمی‌گیره، حتی با دیدن عکس‌ش هم تعریف می‌کنن ازت.
توی دنیای مجازی همه مهربون‌ن. تو دوست‌داشتنی هستی.
توی دنیای مجازی، دوستان منتظر روزی هستند که بتونن باهات برن گردش، خرید، تفریح.
توی دنیای مجازی کسی نمیگه پرتوقع و بی‌ادب و ایرادگیری.
توی دنیای مجازی همه درک‌ت می‌کنن. همه صبورانه دوست‌ت دارن.
توی دنیای مجازی زندگی خیلی بهتر ه. قانون دنیای مجازی، دوری و دوستی‌ه.

تویی که زهر کلمه‌هات از فرسخ‌ها دورتر قلب‌م رو پاره‌پاره می‌کنه، چطور از من زودرنج ایرادگیر پرتوقع بی‌ادب، توقع صبر داری؟ حق دارم دوست‌ت نداشته باشم. حق دارم بچسبم به زیبایی‌های این دنیای مجازی..

یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠
سخن شما
موضوع: ))=
Share

Daisypath Happy Birthday tickers