نگاه تو رو خدا. جای اینکه بخوابم، با سرگیجه نشسته‌م اینجا. خب چی کار کنم؟ چند روز ه اینترنت‌مون فقط شبا وصل‌ه و عملاْ میشه باهاش کار کرد. من هم مجبور م. می‌فهمی؟ مجبور م!

یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: امشب من
Share

Daisypath Happy Birthday tickers