توی فـ.ـیس‌بوگ یه پستی بود که پسر می‌پرسید حال‌ت خوب‌ه؟ دختر می‌گفت میسی. یوجی.. (مرسی. تو چی؟) می‌گفت آدم فکر می‌کنه اینا ژاپنی حرف می‌زنن. کلی هم مسخره کرده بود که دست‌‌ش درد نکنه البته.

حالا مرسی گفتن در زبان ما متداول شده. کلمه‌ی غلط و من‌درآوردی‌ای هم نیست. اشکال‌ش این‌ه که فقط پارسی نیست. اما درک نمی‌کنم این دخترایی که خودشون رو لوس می‌کنن و جای مرسی میگن میسی، دقیقاْ چرا فکر می‌کنن خیلی ناز ن؟! یا مثلاْ اینا که جای عزیزم، میگن عسیسم. یا جای عشق، میگن عجق یا عچق یا عخش سبز

دیگه حتی توی سریال‌ها هم ادا شون رو درمیارن بلکه ببینن چقد لوس‌ به نظر میان وقتی اینطوری حرف می‌زنن.

جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: |-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers