فرض کنید یکی شما رو دعوت می‌کنه خونه‌ش و شما با دلیل یا بی دلیل دوست ندارید برید. خب چی کار می‌کنید؟ نمیرید؟ یا به صاحبخونه میگین تو کلاْ حق نداری مهمونی بگیری؟

حالا حکایت من‌ه. 2 تن از دوستان خیلی اصرار دارن که رمز پست‌های رمزدار رو با ایمیل بهشون بدم. برادر من، خواهر من، طبق قانون من‌درآوردی من، رمز فقط با مسج به دست‌تون می‌رسه - 2 مورد استثناء قائل شده بودم که اون هم دیگه به ابدیت پیوست - هیچ اجباری هم در کار نیست. می‌تونید شماره‌تون رو بگید و رمز رو بگیرید. می‌تونید ندید و بی‌خیال رمز بشید. حق انتخاب با خودتون‌ه. این وسط، جایگاه چونه زدن کجاست، من درک نمی‌کنم!

شاید هم کلاْ دیگه رمز پست‌ها رو فقط خودم داشته باشم. فعلاْ تصمیم نگرفته‌م.

جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
نظرات ()
Share

Daisypath Happy Birthday tickers