دل‌م یه دشت سرسبز میخواد. درختای بلند. تپه‌های پر گل. دوست داشتم صدا م خوب بود. می‌رفتم بالا می‌ایستادم. هوای بهاری رو نفس می‌کشیدم و می‌خوندم...

سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: امیدوارم
Share

Daisypath Happy Birthday tickers