به قول نهال، این رو می‌نویسم که پست قبل، بره پایین.

دختر 2 ساله‌ی همسایه‌مون اومده بود اینجا. برام جالب بود که حرفام رو قشنگ می‌فهمید. من ولی بعضی حرفای اون رو نمی‌فهمیدم. مث وقتی که میگه باخ! عین اسب به هم نگاه می کردیم و تندتند پلک می‌زدیم. صحنه‌ی خنده‌داری بود.

شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: (-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers