گاهی سر م گیج میره. چشمام تار می‌بینه. نمی‌دونم ایراد از سر م‌ه یا چشمام. اسم دکتر و دارو هم جلو م نیارین که قاطی می‌کنم. فوق‌ش باز میخواد بگه باردار م! منتظر

پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: d:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers