والا من هر چی نگاه کردم، چیزی ندیدم. البته اگه چیزی هم بود، انقد هوا آلوده‌ بود که عملاْ ماه هم به زور دیده می‌شد چه برسه به روی لوگوی پپسی! من هم انقد تبلیغ‌ش رو دیده بودم که اگه الان هم برم آسمون رو نگاه کنم، لوگوی پپسی که سهل‌ه، چی‌توز موتوری و دوغ آبعلی و زمزم هم می‌تونم ببینم.

کسی هست خودش این رو به چشم دیده باشه؟

چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: امشب من
Share

Daisypath Happy Birthday tickers