یادآوری کرده بود که تمام چیزای خوب دنیا یا غیرمجاز ن یا چاق‌کننده یا متاهل!

الان تاکید م روی چاق‌کننده‌ست چون دل‌م یه عالم شکلات میخواد. اومدم اینجا بگم. باشد که بار هیجانی‌ش کم شه و نرم بخرم.

موضوع: امروز من
Share

Daisypath Happy Birthday tickers