بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار

فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست...


شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
نظرات ()
موضوع: )-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers