هی تعریف کردم از این باشگاه جدید. هی ذوق کردم الکی. امروز گفتن ماه رمضون - دقیقاْ یک ماه - باشگاه تعطیل‌ه به دلیل تعمیرات. و حتماْ بعدش گرون هم خواهد شد طبیعتاْ. ضمن اینکه من باز مجبورم باشگاه عوض کنم.

دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: باشگاه
Share

Daisypath Happy Birthday tickers