من آدم تغییر ناگهانی نیستم. مهمون ناخوانده، ناخوشایندترین چیز برای من‌ه.

پیشنهاد یکهویی، یک تغییر ناگهانی هر چند جزیی من رو اذیت می‌کنه. طول می‌کشه تا بدن‌م و مغز م و روان‌م باهاش تطبیق پیدا کنه. تا هماهنگ بشن، من کلافه‌م و تکلیف ندارم. من باید بیفتم تو روتین تا برگردم به خودم و خودم رو پیدا کنم. تغییر رو خودم باید اعمال کنم. نبایستی کسی تغییر م بده. من باید فکر کنم و بررسی‌ش کنم...

یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: از دیگران
Share

Daisypath Happy Birthday tickers