پست چه احساس قشنگی ناقص بود. بدین وسیله کامل شد.

آیکون مریمی روی چارپایه در حال شستن بقایای در و دیوار اتاق خواب که از پس کتابخونه و کمد و پنجره و میز معلوم‌ن.

شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
نظرات ()
موضوع: گوش کن
Share

Daisypath Happy Birthday tickers