پدر و مادر تنها دلسوزها و دوستداران واقعی آدم هستند... حتی خواهر برادرها هم پاش بیفتد جز سنگ خودشان را به سینه نمی‌زنند. خوب یا بد، احساس پدر و مادر به فرزند ضدگلوله و خدشه‌ناپذیر است و جالب و عجیب اینکه این احساس حتی تابعی از اخلاق و رفتارهای فرزند هم نیست. خیلی وختها یک آدمی را می‌بینیم که وجنات‌ش روی اعصاب است و پیش خودمان می‌گوئیم یعنی ممکن است روی این کره‌ی خاکی کسی پیدا شود که یک همچین آدم گه و مزخرفی را دوست داشته باشد؟ اینجور وختها به دلایلی که ذکرش رفت، همیشه جواب مثبت است!

پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: از دیگران
Share

Daisypath Happy Birthday tickers