*از کاربردهای جدید گوشی آن است که تنظیم‌ش می‌کنم هر 2 ساعت یه بار زنگ بزنه. بعد دوان‌دوان میرم توی آشپزخونه. زورکی 1 لیوان آب رو سر می‌کشم. بعضی وقتا اصلاْ تشنه نیستم. سیر م. عین مجبورا پا م رو می‌کوبم زمین و قلپ‌قلپ آب رو قورت میدم. خودم خنده‌م می‌گیره. یه بار مامان دید. گفت چرا اینجوری می‌کنی؟!

:دی خب چی کار کنم؟ مجبورم. می‌فهمی؟ مجبورم!

 

موضوع: |-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers