*چقدر باید بگذرد تا آدمی بوی تنِ کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟ و چه قدر باید بگذرد تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟ 

من او را دوست داشتم - آنا گاوالدا

پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: شعر
Share

Daisypath Happy Birthday tickers