*دوستانی که فیس‌بوق و قندشکن ندارن و بلاگ دارن و می‌شناسم‌شون و میخوان عکس رو ببینن، اسم‌هاشون رو بنویسن. برای بزرگ دیدن عکس رو ش کلیک راست کنین و View Image رو بزنین.

توضیح اینکه توی این عکس کاملا در حال نابود شدن بودن از فرط خستگی و چشمام باز نمی‌شد. پف زیر پلک‌م هم مال همون‌ه. وگرنه من خیلی زیبا م! و مدارک‌ش در فیس‌بوق موجود ه نیشخند

یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: عکس
Share

Daisypath Happy Birthday tickers