*مرنم؟ این چی‌ه؟

من: سن بچه‌ی منی تو آخه؟ مرنم چی‌ه؟ یه مریم‌جونی، مریم‌خانومی، چیزی نیشخند

بچه‌هه: هان؟ مرنم؟ این چی‌ه؟

من: کلاغ‌ه (مسلما ما توی خونه‌مون کلاغ نداریم. عروسک کلاغ منظورش بود)

- غلاغ؟

من: کلاغ! بگو کلاغ.

- غلاغ

من: بگو کلاغ! کلاغ!

- کالاغ!

آفرین قهقهه حالا بگو خر

مامان‌م: مریم اینا رو یاد بچه نده.

من: چطور کلاغ رو یاد بگیره خوب‌ه؟ خر بد ه فقط؟ اسم حیوون‌ه دیگه.

بچه‌هه: هان؟ اون چی‌ه؟

سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: ((:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers