*رفته بودم حمام. دیدی آدم 5 دقیقه وقت مفید داره اونجا، 55 دقیقه به هستی و کائنات و تجربیات گذشته و آرزوهای آینده فکر می‌کنه؟ همونجوری دقیقاْ!

پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
نظرات ()
موضوع: d:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers