*می‌خواستم راجع به ارتباط ظاهر و باطن آدما بنویسم. ارتباط عقاید و رفتارهاشون. عقاید و ظاهر شون. انقد همه چیز پیچیده شد که اصلاْ نمی‌دونم چی می‌خواستم بگم یا از کجا باید شروع می‌کردم. همینقد بگم که دیگه نمی‌دونم به چی اعتقاد دارم /-:

 

موضوع: |-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers