*خدایا متشکرم که تونستم 10 کیلو کم کنم بشم 61 کیلو. و برام زیاد مهم نیست که همه میگن خیلی لاغر شده‌م چون این شکم و پهلو کماکان به قوت خودش باقی‌ه و من نمیخوام یادم بیاد که از بچگی لاغر بودم با یه شکم گرد!

پس لطفا بذار 2 کیلوی دیگه کم کنم و بشم 59 که حداقل روی دکتر تغذیه رو زمین ننداخته باشم. اگه بشم 57 که دیگه روی مربی قبلی‌م هم زمین ننداخته‌م و خیلی خوشحال خواهم شد. می‌دونم 4 کیلو زیاد نیست اما واقعا جون‌م کم اومده. پس لدفن خودت یه کاری‌ش بکن. میخوام شلوار بخرم مونده‌م بلاتکلیف.

پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: |-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers