*مهریه انگار چیز مزخرفی‌ه /-: به نظر م 10 تا سکه هم دروغ‌ه چون آقای داماد/همسر محترم، واقعاْ اگه 10 تا سکه‌ی طلا به دست‌ش برسه حاضر ه همه‌ش رو دودستی تقدیم کنه؟ 100 تا چی؟ 500 تا چی؟ و اینطوری میشه که موقع تعیین مهریه، همه‌ میشن عابد و زاهد و میگن مهریه‌ی زیاد، دروغی بیش نیست و ما دروغ نمیگیم! بعد می‌فهمی کلی برات چاخان پاخان سر هم کرده‌ن‌ها! مهریه‌های اخیری رو که شنیدین بگین لطفاْ. 

 

Share

Daisypath Happy Birthday tickers