*خواب دیدم رفته‌م باشگاه. جای ورزش کردن دقیقاْ 3 ساعت حرف زدم با یکی. بعد هم نشستم چیپس خوردم. بیدار شدم در شرف سکته اصلاْ...

یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
نظرات ()
موضوع: d:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers