*ای تویی که قبل از جمع کردن قلیون هر میز، خودت رو باهاش خفه می‌کنی، سرطان ریه می‌گیری به حضرت عباس!

جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
سخن شما
موضوع: ))=
Share

Daisypath Happy Birthday tickers