*آقایون همکار: مریمی؟ مدرسه نرفتی امروز؟
- من بعد از ظهری‌م! :دی

توی دل‌م: خدایا! به خاطر اینکه مجبور نیستم برم مدرسه، روزی هزار بار ممنون‌م ازت :دی

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸
نظرات ()
موضوع: d:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers