*با کلی ذوق اومده میگه مریمی می‌دونی چرا مربی همیشه روی تاپ‌هاش سویی‌شرت می‌پوشه؟

- لابد سرد ش میشه. سرمایی‌ه.

- نه بابا. تمام تن‌ش پر خط‌های لاغری‌ه.

گفتم یه جوری میگی انگار آدم کشته. خب چاق بوده، لاغر شده. چی‌ه مگه؟

- آخه من هم روی پاهام خط هست. برای همین هیچ‌وقت شلوارک نمی‌پوشم.

گفتم خب تو هم اشتباه می‌کنی. خط هست که باشه. یعنی میخوای تا آخر دنیا شلوارک نپوشی؟

- یعنی عیب نداره بپوشم؟

گفتم معلوم‌ه که نه.

خوشحال و خندون دمبل‌ش رو برداشت رفت اون سر سالن.

موضوع: باشگاه
Share

Daisypath Happy Birthday tickers