*پاییز، نه فصل عاشقی‌ه و نه فصل عشاق. پاییز، فصل دلتنگی‌های عاشقانه‌ست و فصل عشاق ِ دلتنگ...

دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: از دیگران
Share

Daisypath Happy Birthday tickers