*امروز، خیلی جالب بود.
صبح، خانوم منشی‌ه من رو توی مترو کشف کرد، با هم رفتیم.
عصر، نزدیک خونه که پیاده شدم، خواهری رو دیدم.
داشتیم هروکرکنان می‌رفتیم که یکی از خانومایی رو که توی باشگاه با هم بودیم، دیدیم و وایسادیم یه کم حرف زدیم.
خوش گذشت خیلی.

چهارشنبه ٤ مهر ۱۳۸٦
نظرات ()
موضوع: امروز من
Share

Daisypath Happy Birthday tickers