*دیروز اولین تجربه‌ی خش‌خش برگ‌های پاییزی امسال رو داشتم. فکر کردم چقدر خوب و بد خیلی چیزا به حال دل‌مون بستگی داره. خدا کنه حال دل کسی ابری نباشه هیچ‌وقت..

موضوع: (-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers