*باز ترم جدید آقای همکار خوش‌اخلاق شروع شد، من بیچاره شدم. یکی دیگه دانشجو شده، من باید شب‌ها بیدار بمونم تحقیق و ترجمه بنویسم! انصاف‌ه اینجوری آخه؟ تا ۲ شب بیدار موندم ترجمه‌ها ش رو نوشتم، وسطاش هم تا دل‌م خواست دری وری!

چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
نظرات ()
موضوع: |-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers