*به من جایزه بدین. روزه گرفتم امروز. والا من ۸ سال‌م بود روزه می‌گرفتم عین بچه‌ی آدم! الان ۲۸۸ سال‌م‌ه، سر یه روز ش منهدم که میشم هیچی، جایزه هم میخوام تازه!

به خبری که هم اکنون به دست‌م رسید توجه کنید: عموی دوست سیستر تا سن ۹۰ و خورده‌ای سالگی! روزه می‌گرفته. من هیچی نمیگم |:

دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧
نظرات ()
موضوع: (-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers