*موهای قرمز، پلک‌های قرمز، گونه‌های قرمز، لب‌های قرمز، شال قرمز. یه گل سر بزرگ هم زده بود و شال‌ش رو گیر داده بود بهش که از سر ش نیفته. خب این یعنی چی؟ یعنی من انسان متشخصی‌م؟ یا یعنی من فلان؟

دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: در خیابان
Share

Daisypath Happy Birthday tickers