*یه کرم خارجی می‌خواستم. با این قیمت یورو واقعا جرات نمی‌کنم از دوست‌م بخوام برام بخره و بفرسته. چه خبر شده؟ نگران

سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: ))=
Share

Daisypath Happy Birthday tickers