*مامان دوست‌م: شوهر رو باید بشه جلوی مهمون گذاشت.

ترجمه: با کسی ازدواج کن که رو ت بشه جلوی 4 نفر سر ت رو بالا بگیری بگی این، شوهر من‌ه.

چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
Share

Daisypath Happy Birthday tickers