*یه وقتایی هست که از وضعیت موجود راضی نیستی. بعد هی مدام به خودت میگی حتماً گاد یه نقشه‌ای داره. صبر کن ببین بالاخره چطوری میشه /-: خواستم بدین وسیله به گاد یادآوری کنم صبر هر کسی اندازه‌ای داره خب. آره. هیچ غلطی نمی‌تونم بکنم اما دلیل نمیشه از نقظه ضعف‌م علیه‌م استفاده شه. نه؟

دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
نظرات ()
موضوع: d:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers