*عکس که می‌بینم، یه سری‌ش رو جدا می‌کنم که بعداً یکی عین همون رو از خودم بگیرم. یعنی دنبال ژست خوشگل برای عکس می‌گردم همیشه. کلاً از عکسایی که تو ش همه زل زده‌ن به دوربین، خوش‌م نمیاد. البته بعضی وقتا عکس اینجوری خیلی زنده و قشنگ‌ه اما همیشه جالب نیست. بعضی وقتا جذابیت عکس به این‌ه که سوژه به حال خودش‌ه و اون لحظه ثبت میشه.

امروز woman reading a book رو سرچ کردم. اینا رو بیشتر از بقیه دوست داشتم.. کدوم قشنگ‌تره؟
۱. این دختربچه که دست‌ش رو زده زیر چونه‌ش، داره کتاب می‌خونه پشت میز.
۲. این دختربچه که کتاباش رو چیده روی هم، روشون نشسته داره کتاب می‌خونه.
۳. زل به دوربین، با لبخند! یه تپه کتاب هم بغل دست سوژه.
۴. درازکش روی چمن، در حال کتاب خوندن. صورت سوژه معلوم نیست. پشت موهاش معلوم‌ه بیشتر.
۵. همین عکس بالا!

سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
نظرات ()
موضوع: عکس
Share

Daisypath Happy Birthday tickers