*دیدین هنوز طرف نخونده، بعضیا دستمال درمیارن میشینن به اشک ریختن؟ حکایت الان من‌ه. عاشق صداش‌م.

ز ره هوس به تو کی رسم نفسی ز خود نرمیده من
همه حیرت‌م به کجا روم به ره‌ت سری نکشیده من
به چه برگ، ساز طرب کنم؟ ز چه جام، نشئه طلب کنم؟
گل باغ شعله نچیده من، می داغ دل نچشیده من
تو به محفلی ننموده رو که ز تاب شعله‌ی غیرت‌ش
همه اشک گشته به رنگ شمع و ز چشم خود نچکیده من
چه بلا ستمکش غیرت‌م، چه قدر نشانه‌ی حسرت‌م
که شهید خنجر ناز تو شده عالمی و تپیده من
تو و صد چمن طرب و نمو، من و شبنمی نگه آبرو
به بهار عالم رنگ و بو همه جلوه تو همه دیده من
به کدام نغمه‌ی دل گسل ز نوا کشان نشوم خجل
چو جرس به غیر شکست دل سخنی ز خود نشنیده من
من بیدل و غم غفلتی که ز چشم پر ز فسون تو
همه جا ز جلوه‌ی من پر است و به هیچ‌جا نرسیده من
"بیدل دهلوی"

پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: گوش کن
Share

Daisypath Happy Birthday tickers