*کاش می‌شد هر وقت اراده کردی، هر وقت دل‌ت برای هر کسی هرجا که بود تنگ شد، بپری بری محکم بغل‌ش کنی و برگردی...

موضوع: امیدوارم
Share

Daisypath Happy Birthday tickers