*عشق هم

مثل نان

یک روز تمام می‌شود.

مثل عمر...

تنها هوا تمام نمی‌شود.

هرچه می‌خواهی نفس بکش

هست

فراوان هم هست.

و تو نیستی

اما چرا تمام نمی‌شوی؟

با من چه کرده‌ای

که خودم

یادم می‌رود

و تو نه؟

موضوع: شعر
Share

Daisypath Happy Birthday tickers