*ژانر اینایی که منتظر ن ببینن اخلاق کی گه شده، بشن 100 بار گه‌تر از اون! خب 1% هم احتمال بده شاید طرف یه دردی داره. یه مرگ‌ش هست. میخوای بگی چی؟ من می‌تونم بی‌دلیل از تو هم گه‌تر باشم؟ خب خوش به سعادت‌ت واقعا. از هر کسی برنمیادها. قدر خودت رو بدون.

شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
سخن شما
موضوع: |-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers