*با ذوق میگه رفته‌م یه گردنبند بلند بدل خریده‌م عین طلا! میخوام از روی مانتو بندازم گردن‌م برم بیرون. بعد که یکی اومد کیف‌م رو به زور ببره، گردنبند ه رو دربیارم پرت کنم جلو ش. اون هم فکر کنه طلا ست. برداره و بره عینک

یعنی رفته پول داده گردنبند خریده برای اینکه دزد، جذب کنه. فکر کن فقط کلافه

یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: |-:
Share

Daisypath Happy Birthday tickers