*چقد خوشحال‌م که بچه ندارم. واقعا احساس سبکی می‌کنم. جدا تحمل ندارم جز مشکلات عدیده‌ی خودم، دوستان و خانواده، مشکلات یه بچه هم روی دوش‌م باشه. بچه‌ای که من مادرش‌م و پناه میاره بهم و فکر می‌کنه من خیلی قوی‌م و قهرمان‌م و از پس همه ی کارها برمیام.

من قوی نیستم. دل‌م یه آغوش میخواد با کلی اشک. شاید حال‌م بهتر شه. من رو چه به پناه بودن و مسئول بودن؟

دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: ))=
Share

Daisypath Happy Birthday tickers