*دختر سرزمین من
احساس می‌کنم این روزها معنای زیبایی را گم کرده‌‌ای.
باور کن زیبایی در چشم‌های امانتیه رنگ روشن و لب‌های برجسته کرده‌ی سرخ نیست.
باور کن هر چقدر هم دماغ‌ت را کوچک کنی و سر بالایش کنی، زیبا نخواهی شد.
باور کن پوست سیاه و سایه‌های سفید زیباترت نمی‌کند.
دختر سرزمین من
ملاک‌های زیبایی‌ت را تغییر بده. زیبایی ظاهری هر فرد، همانی‌ست که خداوند در وجودش قرار داده. زیبایی ظاهر، زمانی به چشم خواهد آمد که تو قلب پاکی داشته باشی. آن وقت همه تو را زیبا خواهند دید.
با دقت به اطراف‌ت نگاه کن. خلاقیت دست دکتران جراح، همه را یک شکل کرده. باور کن این زیبایی نیست. این تو را به عروسکی تبدیل می‌کند در دست انسان‌های ظاهرپرست و کثیف که تو را برای عیش و عشرت لحظه‌ای‌شان می‌خواهند.
دختر زیبای سرزمین من
از صمیم قلب برایت آرزو می‌کنم زیبایی حقیقی گم‌شده‌ات را دوباره پیدا کنی...

پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: از دیگران
Share

Daisypath Happy Birthday tickers