*لمسی‌ها خیلی آروم‌ن. یه جورایی شاید بشه گفت شل‌ن. توی خونه مدام دوست دارن ولو شن یه جا. وقتی میشینن هم بالشی، کوسنی چیزی رو بغل می‌کنن. عادت‌شون‌ه معمولا. حتی وقتی گردش و تفریح میرن، مث بصری‌ها دنبال منظره‌های زیبا و مث سمعی‌ها دنبال صدای رود و پرنده نیستن. جنب‌وجوش جنبشی‌ها اصلا براشون جالب نیست. ولی وزش نسیم روی پوست‌شون براشون خوشایند و ملموس‌ه. یا نوازش آفتاب روی بدن‌شون یا لمس گلبرگ‌های یه گل. لمسی‌ها کلا احساسات‌شون با حس لامسه‌ست بیشتر. و درصد شون توی یک جمعیت، معمولا خیلی کم‌ه. بیشتر از 65% مردم، بصری هستن.

پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
موضوع: خودشناسی
Share

Daisypath Happy Birthday tickers