*براساس قوانین مدنی ایران، حقوق و تکالیف به صورت برابر بین زن و شوهر تقسیم نمی‌شود. زن به موجب عقد ازدواج، بسیاری از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، اشتغال، انتخاب مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد و در قبال آن حقوق مادی مانند مهریه و نفقه را به دست می‌آورد که در بسیاری از موارد دستیابی به این حقوق مادی هم با مشکل همراه است...

...برای رفع نابرابری میان زن و مرد و برای اینکه یک تعادلی بین این حقوق و تکالیف برقرار شود، می‌توانیم از شروط ضمن عقد استفاده کنیم...

...شروط ضمن عقد می‌تواند شامل هر خواسته‌ی مشروع و معقول و معینی باشد. با استناد به ماده‌ی 1119 قانون مدنی، طرفین می‌توانند تمامی شروطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، برای یکدیگر بگذارند. البته شروط نباید مخالف مقتضای ذات باشد. بنابراین اگر زنی حین عقد شرط کند که از همسرش تمکین نکند شرط هم باطل است و هم عقد را باطل می‌کند.

پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
نظرات ()
Share

Daisypath Happy Birthday tickers