*ونک، شیخ بهایی شمالی، پیروزان، باغ ایرانی

یا با ماشین خودتون برید یا با آژانس. وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی نداره اونجا تا جایی که من دقت کردم. به نسبت پارک‌های دیگه، تمیز و خلوت‌ه. شاید چون همین ماه افتتاح شده و مسیر ش هم به راحتی پارک‌های دیگه، قابل دسترس نیست. حتما هم دوربین ببرید ه غفلت، موجب پشیمانی‌ست.

موضوع: یه پیشنهاد
Share

Daisypath Happy Birthday tickers